Poradnictwo

Poradnictwo

Psycholog

W ramach usług Ośrodka proponujemy współpracę z psychologiem, która obejmuje bezpłatne konsultacje psychologiczne, wsparcie i poradnictwo; bez skierowania od lekarza. Ponadto, w szczególnych przypadkach, możliwe jest skorzystanie z pomocy psychologa w miejscu zamieszkania klienta.

Do szczegółowych zadań należy:

- udzielanie pomocy psychologicznej

- praca z rodziną doświadczającą trudności

- prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, diagnostycznych i terapeutycznych dla:

- osób uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych i współuzależnionych
- ofiar przemocy
- osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
- rodzin wieloproblemowych
- rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi

Godziny przyjęć: Poniedziałki 10:00 – 18:00,  Wtorek - Piątek 7:00 – 15:00

Psycholog Agata Kiec-Grzesik, Tel.61 8105 085, 695 555 156

 

 

Asystent rodziny

 Asystent rodziny, działa w ramach usług Ośrodka Pomocy Społecznej, został powołany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rola asystenta polega na całościowym wspieraniu rodzin dysfunkcyjnych  wychowujących małoletnie dzieci. Nadrzędnym celem jest pomoc  rodzinie w zachowaniu integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczania dzieci w opiece zastępczej. Współpraca asystenta z rodziną odbywa się zawsze za zgodą członków rodziny i jest bezpłatna. 

 

Asystent rodziny może pomóc rodzinie w następujących sytuacjach:

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawieniu ich sytuacji życiowej, zdobywaniu
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  • wspieraniu aktywności społecznej rodzin;
  • motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielaniu pomocy w poszukiwaniu i utrzymaniu stałej pracy;
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  • umiejętności w prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 Zgłoszeń dotyczących potrzeby wsparcia asystenta może dokonać zainteresowana rodzina, sąsiad, pedagog szkolny lub inne osoba, która dostrzeże taką konieczność. W tym celu należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego – podejmie decyzję o pomocy asystenta rodziny bądź też innych formach wsparcia. Współpraca asystenta z rodziną odbywa się w głównej mierze w  miejscu jej zamieszkania, ma ona charakter partnerski. 

 

 

INNE FORMY WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO NA TERENIE LUBONIA:

1.   Porady Prawne

poniedziałek (pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca)

od godz. 18.00 do godz.20

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wtorek i piątek od godz. 13.00 do godz. 15.00

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

3. Psychoterapeuta ds. Uzależnień i Specjalista ds. Przemocy w Rodzinie

wtorek od godz.16.00 do godz. 20.00

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

4. Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii

środa od godz. 17.00 do godz. 19.00

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

5. Psycholog dzieci i młodzieży

czwartek od godz. 17.00 do godz. 19.00

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

6. Mediator

piątek od godz. 17.00 do godz. 19.00

Budynek Ośrodka Zdrowia, Poniatowskiego 20

 

 

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań